การเติบโตของการใช้พลังงานหมุนเวียนบริสุทธิ์นั้นนับเป็นข่าวดี แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงน่าเป็นห่วงการดูแล , กรอบการลงทุนที่ได้รับการควบคุม และความพยายามในการใช้พลังงานทดแทนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการพัฒนาพลังงานทดแทนมากกว่าเดิมเป็นสามเท่าในช่วงระยะเวลา 15 ปีต่อจากนี้

ปัจจุบันพบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ มีพื้นที่การติดตั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ และก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยนักวิจัยสำรวจการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประมาณ 12,500 แห่งทั่วโลกพบว่ามีมากกว่า 2,200 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า เขตคุ้มครอง และพื้นที่สำคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งอยู่ในเขตคุ้มครอง (Protected Region) คิดเป็น 17% จากการสำรวจทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้พบว่าประเทศทางยุโรปตะวันตกเป็นกรณีที่แย่ที่สุด โดยเยอรมณีและสเปนมี 258 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ในขณะที่ประเทศจีนมี 142 แห่ง ซึ่งนักวิจัยในปัจจุบันมีข้อกังวลสำคัญ คือแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เนื่องจากนักวิจัยได้กล่าวว่าจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์สูงถึง 42% ในอีก 8 ปีข้างหน้า