เทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่าและรูปแบบของการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงช่องทางและวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นต่างๆ ในอุตสาหกรรม และเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้โมเดลธุรกิจและวิธีการผลิตแบบเดิมๆ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

เทคโนโลยี 5G เป็น Next generation networks ที่เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งด้วยความเร็วดุจสายฟ้าแลบไม่ถึง 1 มิลลิวินาที (millisecond) หรือ 1 ใน 1,000 วินาที เป็นการปฏิวัติโลกสื่อสารให้ไร้รอยต่อมีความเสถียรในการใช้งานถึง 99.9999% ไม่มีการสะดุด ระบบการเงิน ธุรกิจธนาคาร การซื้อขายหุ้น/กองทุนออนไลน์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ระบบรับจ่ายเงิน (payment system) ฟินเทค

บล็อกเชน เงินดิจิทัล (cryptocurrency) สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ รถยนต์ไร้คนขับ เมืองอัจฉริยะ (smart city) บ้านอัจฉริยะ (smart home) การแพทย์ อัจฉริยะ (smart healthcare) ไปจนถึง เกษตรกรรมอัจฉริยะ (smart farmer) ฯลฯ ล้วนถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

เทคโนโลยี 5G เปรียบเสมือน คลื่นยักษ์สึนามิทางเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดใกล้ตัวมากที่สุดก็คือ การเงินธนาคาร ตั้งแต่ การเปิดบัญชี การฝากถอน การรับจ่ายเงิน ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปสิ้นเชิง