ทำไมประเทศไทยต้องมี 5G เพราะ 5G คือ ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการขยายช่องสัญญาณ ให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากๆ หรือ “เร็วขึ้น

ผู้ใช้ 5G กลุ่มใหญ่คืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคโรงงานและการผลิต ฉะนั้น 5G จะมีความสำคัญยิ่งกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถ้าอุตสาหกรรมไทยไม่มี 5G ใช้ แต่ประเทศอื่นมีก็จะเกิดการย้ายฐานการผลิต และผลเสียความเสียหายที่ประเมินค่ามิได้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย !!!

จากผลการศึกษาจากต่างประเทศ ในเรื่องการลงทุนโครงข่าย 5G พบว่าจะมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 4G ถึง 6เท่า!! มีจำนวนเสาสัญญาญมากกว่าเดิม 3-6เท่า! ซึ่งแปลว่า จะต้องมีเงินลงทุนอีกกว่า2แสนล้าน ไม่รวมค่าคลื่น!!!

ปี 2563 จึงเป็นปีที่เรียกว่า Critical year for Telecom industry โดย แท้! เห็นได้จาก2ค่ายใหญ่ AIS และ TrueMoveH ทำหนังสือถึง คสช.ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าคลื่น 900Mhz.ออกไป และยินดีจ่ายดอกเบี้ยให้รัฐเป็นการตอบแทน และการประมูลคลื่น1800และ900Mhz. ที่กสทช.จัดประมูลครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่มีผู้ประกอบการรายใดมายื่นประมูลเลย!!! เรียกว่า 4G เดิมจะยังไม่รอดเลย แล้ว 5G จะทำอย่างไร?? เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องรีบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยเร็วที่สุด และต้องเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาด ก่อนที่ประเทศไทย จะเสียโอกาสสำคัญในการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ และผู้ที่รับความเสียหายคงจะหนีไม่พ้นคนไทยทั้งประเทศ!!!!!!