มลภาวะทางแสง (Light Pollution) คือแสงประดิษฐ์ที่เกิดจากการกระทำกิจวัตรของมนุษย์ในเวลากลางคืน รวมถึงมลภาวะของแสงที่สว่างจ้าจนเกินความจำเป็น หรือแสงประดิษฐ์ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น สุนัข แมว นก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย และยังส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต่อกิจกรรมดาราศาสตร์ของนักดาราศาสตร์ด้วย และการออกแบบหลอดไฟประดิษฐ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการออกแบบหลอดไฟประดิษฐ์
ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มาตรฐาน ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุกๆครั้งที่โลกหมุนบรรจบครบรอบดวงอาทิตย์ หรือทุกๆ ปี จากผลการสำรวจพบว่าในระหว่างปี ค.ศ. 2012 ถึง 2016 เเสงสว่างจากสิ่งก่อสร้างมากขึ้นกว่าเดิมกว่า 2% ในทุกๆ ปี

ประเทศที่มีเเสงสว่างมากที่สุด เช่น สหรัฐอเมริกาเเละสเปนยังคงมีความสว่างยังคงที่ แต่ในขณะที่ประเทศอเมริกาใต้ เเอฟริกา และทวีปเอเซียสว่างขึ้นเรื่อยๆ มีเเค่บางประเทศ ที่ความสว่างลดน้อยลงเช่น เยเเมน เเละ ซีเรีย ที่เผชิญหน้ากับสงคราม ซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมตอนกลางคืนเผยให้เห็นถึงชายฝั่งที่สว่างไสว และแสงสว่างจากเมืองที่เหมือนใยแมงมุมซึ่งแม้ว่าจะดูสวยงาม แต่เเสงไฟที่ส่องสว่างพวกนี้จะค่อยๆทำร้ายสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว