เอ็นไอเอได้ร่วมส่งเสริมสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการให้พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ระบบสุขภาพทางไกล (telehealth) เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว และสามารถติดตามดูอาการได้

แพลตฟอร์มสุขภาพทางไกลจากฝีมือคนไทย Ooca แอพพลิเคชั่นบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อที่ประสบปัญหา

ooca x Covid-19 เปิดให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับสภาวะจิตใจแก่ประชาชนที่มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ เกิดภาวะเครียด หรือตื่นตระหนก จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้มือหมอมากขึ้น ระบบนี้จะช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติ และติดตามดูอาการ ซึ่งรองรับได้ราว 1.5 ล้านคนต่อวัน
นอกจากจะป้องกันการติดเชื้อเพิ่มแล้ว ยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย และยังมี แอพ Diamate (ไดอะเมท) แอพพลิเคชั่นที่ไว้สำหรับ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล

กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้จำเป็นต้องงดเว้นจากสถานที่ที่มีความแออัด โดยเฉพาะในโรงพยาบาล แอพฯจะให้คำแนะนำ และการปฏิบัติตัวจากทีมโภชนาการ ของโรงพยาบาลนั้นๆ คอยแนะนำและเฝ้าดูอาการ