สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (เอ็นไอเอ) จัดทำระบบสุขภาพทางไกลหรือ เทเลเฮลท์ เพื่อให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (แชทบอท) สำหรับประชาชนที่สงสัยกว่าจะติดเชื้อ และยังใช้ระบบการแพทย์ทางไกล สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อ (NCDs) ที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดหรือรับยา ระบบดังกล่าวช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติและติดตามอาการรองรับได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อวัน ตั้งเป้าจะช่วยลดจำนวนผู้ที่ต้องมาโรงพยาบาลลงอย่างน้อย 20% หรือ 750,000 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเดินทางไปยังสถานพยาบาลลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อแล้วยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย