หลายคนอาจจะเป็นกังวลว่า Social Distancing จะทำให้การพบแพทย์ช่วงนี้เป็นเรื่องที่ลำบากมากขึ้น ไม่ต้องเครียดหรือตกใจไป เพราะวันนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีกลุ่มแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่ชื่อ Telehealth หรือนวัตกรรมสุขภาพทางไกล จากฝีมือคนไทยมาช่วยให้การพบแพทย์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

นวัตกรรมระบบสุขภาพทางไกล หรือ telehealth เน้นการให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติสำหรับประชาชนที่สงสัยกว่าจะติดเชื้อ และยังใช้ระบบการแพทย์ทางไกล สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดหรือรับยา โดยระบบดังกล่าวช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติและติดตามอาการ รองรับได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อวัน

“Diamate :ไดอะเมท” แอพพลิเคชั่น ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยการใช้แอปพลิเคชันรับคำแนะนำ การปฏิบัติตัวจากทีมนักโภชนาการ ซึ่งเป็นทีมเดียวกับแพทย์ผู้ให้การรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ หรือหากต้องการค้นหา และนัดหมายแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน ด้วย “ZeekDoc” โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับสภาพอาการได้ นอกจากนั้นยังสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ และติดต่อแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ และ mobile application ได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ