ไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรคมนาคมสื่อสารไร้สาย 5G ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ หรือระบบเศรษฐกิจ IoT โดยมีการตั้งเป้า ที่จะผลักดันให้เกิดการเปิดให้บริการได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปีนี้ ผู้ประกอบการน่าจะเผชิญโจทย์รอบด้านทั้งประเด็นความพร้อมของตลาดและเทคโนโลยีรวมไปถึงภาระต้นทุนต่างๆ

เทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย ต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงเข้าเส้นสตาร์ทในการศักยภาพของ 5G ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก 5G อย่างมาก เพราะ 5G หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำให้การส่งผ่านข้อมูลทำได้รวดเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่า จะพลิกโฉมให้อุสาหกรรมการผลิตด้วยการนำเทคโลยี IoT และ AI มาใช้จะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย ลดความผิดพลาดจากการผลิต ลดเวลาการผลิต ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุน ตรงนี้จะช่วยภาคธุรกิจได้มาก ซึ่งเทคโนโลยี 5G ยังส่งเสริม เรื่องของรถยนต์อัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต