เป็นโปรเจคพิเศษที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพจำนวน 2,400 ถุง บรรจุอาหารที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ ผักสด กุนเชียง ปลากระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 9 ตำบล ของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน นอกจากสิ่งของที่พวกเขาได้นำไปประทังชีวิตยามยากลำบาก และเป็นอีกหนึ่งพลังผลักดันให้ประชาชนมีกำลังใจในการต่อสู้ในช่วงสถานการณ์โควิด-1 กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านได้รับไป ให้มีแรงสู้และรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทิ้งให้เดียวดาย