สวนแห่งนี้ผลิตพลังงานสะอาด
ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเพียงพอ
แก่ชาวเมือง Lapeer ได้สูงสุดถึง 11,000 หลังคาเรือน
แผงโซล่าเซลล์กว่า 200,000 แถว
ตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า 250 ตารางเอเคอร์
โดย DTE เริ่มสร้างสวนนี้เมื่อตอนฤดูใบไม้ผลิในปี ค.ศ. 2010
ทำให้ประชากรกว่า 2.2 ล้านคน
ได้รับพลังงานที่ไว้ใจได้ ในราคาไม่แพงและสะอาด”

“DTE วางแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนมากกว่า 80%
ในอีก 30 ปี ข้างหน้าด้วยการปรับใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อมอบทางเลือกใหม่ด้านพลังงาน
ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแก่ชาวเมือง”

พลังงานแสงอาทิตย์ขยับตัวขึ้นมาเป็น 7%
ของพลังงานหมุนเวียนที่บริษัท DTE Energy ได้ผลิตขึ้น
และบริษัทได้ลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนมากที่สุดในรัฐมิชิแกน
ปัจจุบันบริษัทDTE Energyได้จ่ายพลังงานได้มากถึง 450,000 ครัวเรือน
ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่มากถึง 1,000 เมกะวัตต์