การพัฒนาเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิง
หรือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป

Henry Ford ได้ออกแบบต้นแบบเครื่องยนต์
โดยการใช้น้ำมันถั่วลิสงเป็นครั้งแรก
แต่ในที่สุดก็อาจต้องปล่อยโครงการดังกล่าวทิ้งไว้
เพื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูงกว่า
อย่างรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังต้องพึ่งพา
การพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูง
หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานรถยนต์ในอนาคต
.
บริษัท Tesla Motors ถือเป็นผู้เริ่มต้นการออกแบบ
และผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
ทว่าก็ยังมีบริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัท
พยายามที่จะพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
โดยล่าสุดบริษัท General Motors ได้ร่วมมือกับทาง Honda Energy
โดยประกาศกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้ว
ซึ่งเป็นข้อตกลงเพื่อการออกแบบ พัฒนา
และผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่เคมี
รวมไปถึงเซลล์และโมดูลเพื่อเร่งรัดแผนการดำเนินงาน
ของทั้งสองบริษัทเพื่อการใช้แบตเตอรี่
สำหรับยานพาหนะระบบไฟฟ้าทุกประเภท
.
โดยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
โดยสองบริษัทนี้จะให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
มีขนาดที่เล็กลง และสามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้น
เพื่อรองรับตลาดแถบทวีปอเมริกาเหนือ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งสองบริษัท
จะร่วมมือกันโดยอาศัยระบบแบตเตอรี่รุ่นใหม่
ของทาง General Motors ซึ่งทาง Honda
จะมุ่งมั่นไปที่การตรวจติดตามโมดูลแบตเตอรี่
ของทาง General Motors โดยความร่วมมือนี้
เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในเรื่องของยานพาหนะที่นำมาใช้ทดลองติดตั้ง
ซึ่งความร่วมมือกันของสองบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้
จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างแน่นอน