บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทย
มีความเชื่อมั่นว่า 5G จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม
ซึ่งเป็นภาพใหญ่มากกว่าในยุค 4G
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เท่านั้น

ซึ่งทางกลุ่มทรูก็มองว่าการเตรียมความพร้อม
และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G
เป็นเรื่องสำคัญ อย่างเมื่อปลายปีที่แล้ว
เทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนแปลงสังคม
และก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย
นี่จึงเป็นทั้งโอกาสและความของกลุ่มทรู
ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยี 5G
.
4G เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ แต่ 5G เปลี่ยนสังคม
จากยุค 1G ที่เป็นการติดต่อผ่านทางเสียงเป็นหลัก
มาถึงยุค 2G ที่เริ่มมีการส่งข้อความ เอสเอ็มเอส
จนมาถึงยุค 3G ที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูพร้อมๆ
กับอุปกรณ์สื่อสารที่ดีและรองรับการใช้งานมากขึ้น
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งพฤติกรรมมนุษย์
ในระดับสังคม และระดับประเทศ จนมาถึงยุค 4G
ที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก เกิดการสตรีมมิง
การส่งวิดีโอ เป็นต้น