การผลิตพลังงานมากเกิน
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นดั่งไฟที่กำลังปะทุ
นั่นเพราะหลังจากที่มีการเพิ่มกำลัง

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จาก 0.5%
ในปี ค.ศ. 2010 มาเป็น 10% ในปี ค.ศ. 2017
ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐต้องหยุดพักการผลิตชั่วคราว
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018
โดยพบว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูงสุดในประวัติการณ์ถึง 50%
ของพลังงานที่รัฐคาดหวัง และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่มีแสงแดดจัดมาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านสาธาณูปโภครายงานว่
า มียอดการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 10,411 เมกะวัตต์
ซึ่งทุบสถิติมากกว่าปีที่แล้ว 5% โดยรัฐ
มักจะต้องทำการแบ่งจ่ายกระแสไฟ
ไปยังรัฐอริโซน่าและรัฐอื่นๆ ด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณไฟฟ้าที่มีมากเกินบริโภคนั่นเอง
.
♻พลังงานสะอาดมากเกินไปอาจไม่ใช่เรื่องดี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้จำนวนมาก
อาจจะเป็นเรื่องดีต่อเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แต่ในทางกลับกันย่อมส่งผลต่อระบบไฟฟ้า
ทั้งในด้านกายภาพและด้านเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดกับหลายรัฐ
และหลายประเทศที่เร่งเพิ่มกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียน