” อนาคตของคอมพิวเตอร์ จิ๋วระดับอะตอมแต่เร็วพลิกโลก “

Quantum Computing ก็คือระบบคอมพิวเตอร์
ที่เปลี่ยนจากการทำงานบนแผงวงจร
มาใช้คุณสมบัติพิเศษของอะตอมแทน
โดยจากเดิมที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน
จะแทนค่าข้อมูลด้วย Bit อันประกอบด้วย
ตัวเลข 0 กับ 1 ทีละตัวแล้วนำไปประกอบกัน
.
แต่ระบบ Quantum Computing
จะใช้อะตอมที่มีคุณสมบัติของ Quantum Bit หรือ Qubit
สามารถประมวลผลเป็นตัวเลข 0 หรือ 1 พร้อมกันได้
.
คุณสมบัตินี้ ทำให้แต่ละ Qubit ทำงานได้เร็วกว่า Bit อย่างมหาศาล
นอกจากนี้ Qubit ยังสามารถสื่อสาร
กับอะตอมที่เป็น Qubit ด้วยกันได้โดยไม่ต้องผ่านสื่อกลาง
ทำให้ Qubit สามารถประมวลผลร่วมกันได้ราบรื่นและรวดเร็ว
รวมถึงรองรับงานแบบ Multitasking ได้ง่ายกว่า
โดยมีความเร็วมากกว่า PC ทั่วไปถึง 100 ล้านเท่า!!