การตลาดบนโลกดิจิทัล
ยังคงขับเคี่ยวกันอย่างเมามัน
นักการตลาดเองจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์
เพื่อรองรับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

สำหรับเทรนด์การตลาด
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด
ในปี 2020 คงหนีไม่พ้น 5G

แน่นอนว่า 5G จะส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจสื่อและโฆษณา
เพราะการสื่อสารจะเปลี่ยนจากการสื่อสาร
ในรูปแบบดิจิทัล 2D เป็น 3D ทันที
รวมทั้งเรื่องการมาถึงของ IoT อีก
คาดว่าถ้า 5G เกิด Digital Disruption
อีกเวอร์ชันก็จะเกิดตามมา

นอกจากนี้แล้วเรื่อง Speed ของอินเตอร์เน็ต
จะไม่ถูกพูดถึงอีกต่อไป
แต่เราจะพูดคุยเรื่อง Latency
หรืออัตราการหน่วงของข้อมูลแทน
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ 5G
จะทำให้การสื่อสารทางไกล
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม