การคิดค้นเทคโนโลยีอิฐดินเผา
เกิดขึ้นมาแล้วกว่าสามพันปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิฮิทไทท์
อิฐดินเผาหรือ Firebricks ถูกออกแบบมา
ให้สามารถทนความร้อนสูงได้
และจากโครงงานวิจัยของนักวิจัย
สถาบันแมสซาชูเสช (Massachusetts Institute of Technology, MIT)
สิ่งประดิฐโบราณนี้สามารถเป็นกุญแจสำคัญ
ในการเปลี่ยนจากการพึ่งพิงพลังงานจากถ่านหิน
มาเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดได้
โดยไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน

ศักยภาพอันน่าทึ่งของอิฐดินเผานี้
พึ่งจะถูกค้นพบขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์
ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของแหล่งพลังงานทางเลือก
.
หากพิจารณาทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว
ระบบการเก็บพลังงานแบบนี้สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 1920s
แต่ในตอนนั้นคงยังไม่มีตลาดรองรับ
พลังงานทางเลือกรูปแบบนี้
แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานความร้อน
ในระบบอุตสาหกรรมในอเมริกา
มีมากกว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเสียอีก
นอกจากนี้ความต้องการใช้พลังงานความร้อน
ในระบบอุตสาหกรรมยังมีความคงที่
และสามารถนำมาใช้ได้เรื่อย ๆ
เมื่อมีพลังงานความร้อนเหลือใช้
ทำให้ตลาดของพลังงานความร้อนนี้มีไม่จำกัด
.
อิฐที่ใช้ในการเก็บความร้อนนี้
เป็นอิฐที่ทำจากดินเผาทั่วไป
ซึ่งสามารถทนความร้อนได้ถึง 1,600 องศาเซลเซียส
หรือมากกว่านั้น และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
เมื่อเทียบกับการเก็บพลังงานส่วนเกินในแบตเตอรี่
หรือระบบปั๊มน้ำไฟฟ้า (pumped hydroelectric systems)
นอกจากนี้อิฐดินเผายังมีความทนทาน