การมาถึงของ 5 จี มีบทบาทสำคัญ ที่จะเข้ามาพลิกโฉนเศรษฐกิจและสังคมในไทยครั้งยิ่งใหญ่
ที่ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัวอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็น
การแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และการศึกษา

5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
การรับส่งข้อมูลจะเสถียรมากขึ้น ทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Real Time มากขึ้น
เพื่อนำไปใช้และพัฒนากับระบบที่ต้องมีความแม่นยำสูง
เช่น ระบบสาธารณูปโภค, ระบบแพทย์และสาธารณะสุข และระบบยานพาหนะ
.
การส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม
5G เป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลความเร็วสูง
เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูงกว่า 4G
เหมาะกับกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมาก
.
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะว่าในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น
เทคโนโลยี 5G จะช่วยเสริมสร้าง การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบวงกว้าง
เพราะจากเทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากถึง 2 แสน – 1 ล้านเครื่อง/ตารางกิโลเมตร

รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การสำรวจภาคสนาม การสาธารณสุขทางไกล ความบันเทิง
และท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเข้าถึงการใช้งาน Cloud Computing
ซึ่ง 5G ช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบค้าปลีก การซื้อของออนไลน์
รวมถึงการใช้งานต่างๆ ของออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Office)
และนำไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคตด้วยนั่นเอง