การประยุกต์ใช้ 5G นั้น
กำลังเพิ่มจุดปลายทางและอุปกรณ์ IoT ใหม่ๆ
จำนวนมากในเมืองอัจฉริยะ

ซึ่งไม่เพียงแต่เหตุผลที่คุณอาจกำลังคิด
อย่างเช่นการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น
และเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้น
จะให้บริการที่ดีขึ้นและปรับปรุงความปลอดภัย
ในทรัพย์สินสำหรับประชาชน
และยังจะมีการเพิ่มจุดปลายทางให้มากขึ้นเช่นกัน
เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ 5G ต้องการ
“เนื่องจากเครือข่าย 5G นั้น
ต้องการความถี่ที่สูงขึ้น
ดังนั้นสัญญาณจึงไม่ได้แพร่กระจายไปไกล
เหมือนอย่างเครือข่าย 4G”
คุณ Russ Mohr วิศวกรฝ่ายขาย
และผู้เผยแพร่เทคโนโลยีของ Apple
กับ MobileIron ได้อธิบายในการให้สัมภาษณ์ทางอีเมล
ผลลัพธ์คือผู้ให้บริการที่ใช้จุดปลายทางอื่น ๆ อีกมากมาย
(เรียกกันว่าเซลล์ขนาดเล็ก)
ที่ทำให้การตั้งค่าเกิดความผิดพลาด และเกิดการบุกรุกได้