เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประเทศเนเธอร์แลนด์
ชนะการประมูลราคาก่อสร้าง ฟาร์ม กังหันลม นอกชายฝั่ง
ด้วยงบลงทุนเฉลี่ย 54.50 ยูโรต่อ megawatt hour
อุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล
กำลังเติบโตมากขึ้นในทุก ๆ วัน
ยิ่งอุตสาหกรรมพลังงานลมขยายตัวมากขึ้นเท่าไหร่
ระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การขนส่ง การคมนาคม
ก็ยิ่งสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
พลังงานลมเป็นเท่าทวีคูณ

ต้นทุนการสร้างฟาร์มกังหันลม
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
และ ในเร็วนี้ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ได้ประกาศก่อสร้าง ฟาร์ม กังหันลม
นอกชายฝั่งเพิ่มเติม โดย มีแผนก่อสร้าง
ที่ รัฐโรดไอแลนด์ และตั้งเป้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ชาวเมืองกว่า 17,000 หลังคาเรือน

จากรายงานล่าสุดของ กระทรวงพลังงาน
ประเทศ สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy)
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแผนก่อสร้าง ฟาร์มกังหันลม
เพิ่มเติมอีกหลายแห่ง ซึ่งนวัตกรรมฟาร์มกังหันลมที่สำคัญ
ใน 4 ด้านนี้กำลังจะรวมเป็นหนึ่งในตลาดพลังงาน
ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
.
1. ท่อขนส่งพลังงานขนาดใหญ่นอกชายฝั่ง
2. ขยายขนาดกังหันลม ยิ่งใหญ่ยิ่งดี
3. มุ่งหน้าสู่อาณาเขตทะเลน้ำลึก
4. เทคโนโลยีกังหันลมลอยน้ำ ข้ามขีดจำกัดการขยายฟาร์ม