หนังสือ สื่อสารแห่งสายลมเล่นนี้
นับว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์
ที่เล่าถึงประสบการณ์การทำงานของ กทช. ในปี 2547
และเปลี่ยนมาเป็น กสทช. ในปัจจุบัน

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เปิดตัวหนังสือ “สื่อสารผ่านสายลม”
ณ ร้าน PONTE Cafe & Garden
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
จัดทำเพื่อแจกจ่ายฟรี จำนวน 5,000 เล่ม เท่านั้น!!
.
หนังสือเล่นนี้เล่าถึงความเป็นมา ของกสทช.
และเล่าถึงอุปสรรคในการทำงานต่างๆ
ทั้งรายได้ที่แทบไม่พอจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านเป็น สำนักงาน กสทช.
จัดการประมูลคลื่นความถี่ 3G , 4G
ประมูลทีวีดิจิตอล และเปิดประมูลคลื่นความถี่รองรับ 5G เสร็จสิ้น
.
ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รู้ความจริง
ในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
โดยมืเนื้อหาทั้งหมด 16 บท
แบ่ง บทที่1-3 เล่าประวัติส่วนตัว
บทที่ 4-16 เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ
จนกระทั้ง วันที่ 30 มิถุยายน 2563
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ซึ่งรวมทั้งหมด 175 หน้า

เป็นหนังสือประวัติด้านโทรคมนาคม เล่มแรกของประเทศไทย
โดยถือฤกษ์เปิดตัววันที่ 4 ส.ค.2563 วันสื่อสารไทย