วันนี้เราเริ่มเห็นจุดเริ่มต้น
ของการใช้งาน 5G ในโทรศัพท์มือถือ
และแล็ปท็อปบางรุ่น แต่ในไม่ช้าอุปกรณ์ IoT 5G
ที่สร้างมาเพื่อใช้งานในสำนักงาน
หรือในบ้านจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
IoT 5G จะถูกฝังอยู่ในทุกสิ่ง
ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงเครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องซักผ้า หรือตู้เย็นภายในบ้าน
มันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คนยุคดิจิทัล
ต้องความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดไม่ปลอดภัยนี้

5G ยังมีปัญเดิมกับ 3G หรือ 4G
คือเราจะมองไม่เห็น Data
ที่ถูกส่งไประหว่างคลื่น
เราไม่สามาถแยกได้ว่า
กิจกรรมบนคลื่นแบบใด
เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตราย
โดยจุดเด่นหลัก ๆ ของเทคโนโลยี 5G
คือการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง
ความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ต่ำ
และในหนึ่งพื้นจะสามารถรับอุปกรณ์ที่มากกว่า 1 ล้านชิ้น
และนั่นทำให้การตรวจสอบกิจกรรมอันตราย
ที่ถูกส่งไปมาระหว่าง 5G ทำได้ยากมาก
ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มมากขึ้น หากเราใช้อุปกรณ์ IoT
ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
เพราะหากย้อนกลับไป อุปกรณ์ IoT
ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ได้คำนึง
ถึงความปลอดภัยเท่าไหร่
ผู้ผลิตมักให้ความสำคัญกับรูปแบบการใช้งาน
ที่ง่ายและราคาถูกเพื่อให้สามารถแข่งในตลาดได้
และมันอาจยังเป็นแบบเดียวกันในยุคที่ 5G เริ่มใช้งาน