หนึ่งในความหวังการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
หรือตามนโยบาย Thailand 4.0 นั่นก็คือการพัฒนา “5G”
แต่รู้หรือไม่ว่าต้นทุน 5G ไทยสูงแค่ไหน เมื่อเทียบกับโลก
โดยจากการรวบรวมข้อมูลต้นทุน
ราคาคลื่น 700 MHz ที่ได้รับความนิยม
ในการนำมาใช้ 5G มากที่สุด
โดยต้นทุนของประเทศไทย
อยู่ในระดับ 59.5 ล้านบาท ต่อ MHz ต่อปี

ประเทศไทย เชื่อว่าจะแตกต่างจากในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนคลื่นความถี่
ที่คาดว่าจะลดลงจากยุค 4G
ซึ่งทุกรายมีต้นทุนคลื่นรวมกัน 3.6 แสนล้านบาท
หากพิจารณาแผนเริ่มจัดสรรคลื่นแรกที่ 700 MHz
แลกกับการรับเงื่อนไขขยายระยะเวลา
ชำระคลื่น 900 MHz เป็น 10 จาก 4 งวด

พบว่า กสทช.กำหนด ราคาขนาดคลื่น 700 MHz 10X2 MHz
อายุ 15 ปี (นับจาก ต.ค. 63) อยู่ที่ 1.75 หมื่นล้านบาท
เท่ากับ ต้นทุน ต่อ MHzต่อ ปี 59.5 ล้านบาท ต่อ MHz ต่อ ปี
ลดลงหลายเท่าตัวจากคลื่นความถี่ตํ่า ที่เคยจัดสรรกันในยุค 4G
และมากกว่าค่าเฉลี่ยในต่างประเทศไม่มาก