เมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศเดนมาร์ก
ได้มีการบันทึกสถิติโลกครั้งใหม่ล่าสุด
หลังจากความประสบผลสำเร็จ
ในการสร้างกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของพลังงานลม
ให้สามารถพุ่งสูงขึ้นจนถึง 42.1%
ของพลังงานทั้งหมดภายในประเทศเลยทีเดียว
ซึ่งนับเป็นทิศทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับประเทศ
เพื่อมุ่งหน้าไปสู่หนทางแห่งการผลิตพลังงาน
บนพื้่นฐานของความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยเมื่อพิจารณาแล้วพลังงานลม
.
ถือเป็นพลังงานสะอาด ที่มีอยู่ไม่จำกัด
ซึ่งถ้าหากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์
และดึงประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุด
พลังงานลมอาจจะเข้ามาเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ในการขับเคลื่อนโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน