กังหันลม (Wind Turbine)เป็นอุปกรณ์
ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลม (Wind Energy)
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (Electric power) ได้

ถือเป็นพลังงานสะอาด
ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน
.
กังหันลมขนาดใหญ่นี้
มีชื่อว่า the Vestas V164-8.0
ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 8 MWe
โดยประกอบไปด้วย ใบพัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 164 เมตร
ส่วนตัวเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนพลังงานลม
เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นมีความกว้างและ
ความสูงอยู่ที่ 8 เมตร และมีความยาว 20 เมตร
.
และแน่นอนว่ากังหันลมขนาดยักษ์นี้
ต้องการการติดตั้งที่ระมัดระวัง
และต้องมีความปลอดภัยที่สูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งนอกฝั่ง