เมนบอร์ด (Main board) ของคอมพิวเตอร์
ประกอบไผด้วยแผงวงจรต่าง ๆ
ซึ่งขนาดใช้งานมันจะสร้างความร้อนขึ้น
มากกว่า 150 Watts
ถ้าเราไม่นำความร้อนพวกนี้ออกไปได้
มันจะทำให้วงจรในคอมพิวเตอร์ของเรา
หลอมละลายระหว่างการใช้งานได้
.
ทีมนักวิจัยของ Sandia National Laboratories
ได้คิดค้นและออกแบบเครื่องระบายความร้อน
หรือพัดลมระบายอากาศ “Sandia Cooler”
ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ขึ้นมา
.
ด้วยการถ่ายเทความร้อนจนสร้าง
พัดลมระบายความร้อนแบบใหม่ขึ้น
มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าพัดลมระบายความร้อนแบบเดิมถึง 30 เท่า
และมีเสียเบามากเมื่อเปิดใช้งาน