หลังจากยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกหดตัวติดต่อกัน 3 ปี
แต่ผลจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี “5G”
จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
ที่ผลักดันให้ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก กลับมาเติบโตในปี 2020
โดยเฉพาะแผนเร่งเครื่องพัฒนา “5G” ของประเทศจีน
ที่ทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน
พร้อมใจกันผลิตอุปกรณ์ Smart Device รองรับ 5G

“International Data Corporation” (IDC)
ประมาณการณ์ว่าในปี 2020 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก
เติบโต 1.5% หรือคิดเป็นยอดขายมากกว่า 1,400 ล้านเครื่อง
โดยคาดว่ายอดขายสมาร์ทโฟน
ที่รองรับเทคโนโลยี 5G จะอยู่ที่ 190 ล้านเครื่อง
คิดเป็นสัดส่วน 14% ของยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวม
ซึ่งปริมาณยอดขายของปี 2020
มากกว่ายอดขายสมาร์ทโฟนเทคโนโลยี 4G
ที่เปิดตัวเป็นปีแรกในปี 2010 ซึ่งเวลานั้นเติบโตที่ 1.3%
.
“การพัฒนา 5G ล่าสุดของประเทศจีน
จะมีผลต่อระบบซัพพลายเชนของสมาร์ทโฟน
และผู้ผลิต OEM ซึ่งจีนจะกลายเป็นผู้นำตลาด
อุปกรณ์ 5G ในเชิง Volume อย่างรวดเร็ว
.
แต่ก็มีตลาด 5G ในประเทศอื่นที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้,
สหราชอาณาจักร และแคนาดา
กลุ่มประเทศเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน
ยอดขายอุปกรณ์ 5G ในปี 2020 เติบโตเช่นกัน