เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท HyGen Industries
ผู้ให้บริการด้านรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด
(hydrogen fuel cell)

ประกาศระดุมเงินทุนกว่า 20 ล้าน เหรียญ สหรัฐอเมริกา
หลังจากบริษัท HyGen Industries
ได้เข้าร่วมสมาชิก แหล่งระดมเงินทุนธุรกิจเกิดใหม่
และ ขนาดเล็ก JOBS (Jumpstart Our Business Startups)
กลุ่มธรุกิจ start up ดาวรุ่ง พุ่งแรง ล่าสุด
บริษัท HyGen Industries ได้รับรางวัล
กว่า 5.3 ล้าน เหรียญ สหรัฐอเมริกา
จาก California Energy Commission
เพื่อก่อสร้างสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจน
สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนพลังน้ำ
แผนถัดไปของ บริษัท HyGen Industries
กำลังระดมเงินทุนจากนักลงทุน
เพื่อขยายสาธารณูปโภคสำหรับพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจน
.
สำหรับ สถานีเติมก๊าซไฮโดรเจน
ที่บริษัท HyGen Industries
เร่งรัดระดมเงินทุนจะเป็นสถานี
ที่ไร้การปลอดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศโลก
ซึ่งจะให้บริการรถยนต์สายพันธุ์ใหม่
FCEVs (fuel cell electric vehicles)
หรือ รถยนต์พลังน้ำนั่นเอง ข้อดีสำหรับรถยนต์พลังน้ำนั้น
ก็คือของเสียที่ออกมาจากท่อไอเสีย
ของรถยนต์จะไม่ใช่ไอเสียอีกต่อไป
แต่หากจะเป็นไอน้ำที่ผ่านการจ่ายพลังงาน
ให้แก่รถยนต์ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นอีกเลย