การไฟฟ้าและการประปาแห่งนครดูไบ
(Dubai Electricity and Water Authority ;DEWA)
ได้ลงนามในสัญญาให้กับสวนโซล่าส่วนที่ 4
ของ มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตู (ชื่อสวนโซล่าแห่งนี้)
ขนาด 700 เมกะวัตต์ มูลค่าอยู่ที่ราว ๆ 14.2 พันล้านเดอร์เเฮม
หรือรวม 3.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

.
โครงการแห่งนี้นับเป็นสวนโซล่าฟาร์ม
ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านระบบ
รวมแสงอาทิตย์เเบบเดี่ยว (concentrated solar power)
ที่ปกคลุมเนื้อที่ขนาดมหึมา
และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบีย
.
DEWA ได้ลงนามสัญญษกับสองหุ้นส่วน
ได้แก่ บริษัท ACWA Power ของประเทศอุดิอาระเบีย
เเละบริษัทShanghai Electric ของประเทศจีน
หุ้นส่วนทั้งสองรายเสนอราคาหน่วยไฟฟ้า
เฉลี่ยที่ 7.3 เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในปัจจุบันและที่น่าสนใจ
ไปกว่านั้นโครงการนี้จะมีหอคอยบังคับการ
บนสวนโซล่าที่สูงที่สุดในโลกความสูงประมาณ 260 เมตร
.
เพื่อพัฒนาความยั่งยืนและทำให้นครดูไบ
เป็นศูนย์กลางของพลังงานที่สะอาด
นครดูไบมีแผนที่จะใช้พลังงานสะอาดบนตึก
และอาคารต่าง ๆ มากถึง 7% ภายในปี ค.ศ. 2020
และ 25% ถึง 75% ในอีก 10 ปี ถึง 30 ปี ข้างหน้า