Sonoma Clean Power (SCP)
กำลังเดินหน้าสร้างโซล่าเซลล์ลอยน้ำ
ขนาด 12.5 MWe ในเขตปกครองโซโนมา รัฐแคลิฟอเนียร์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
รองมาจากบริษัทเคียวเซร่าขนาด 13.4 MWe ในประเทศญี่ปุ่น

.
ที่จะติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ให้ลอยอยู่ด้านหัวเขื่อน
สามรถผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวถึง 3,000 ครัวเรือน
.
โครงการนี้ดำเนินการโดย Sonoma Clean Power
และ San Francisco-based Pristine Sun
.
โครงการ Floating Solar นี้
จะสร้างเหนือพื้นที่ของเขื่อนเก็บน้ำทั้งหมด 6 เขื่อน
โดยสองเขื่อนจะอยู่บริเวณ Northwest Santa Rosa
และสี่เขื่อนที่เหลืออยู่บริเวณ Sonoma Valley
นอกจากนี้ Sonoma County Water Agency
ยังมีแผนที่จะสร้าง Floating Solar
ขนาดเล็กตามหนองบึงต่างๆ ในพื้นที่ด้วย
.
โครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ลักษณะนี้
มีข้อดีคือ การติดตั้งในพื้นน้ำ
ทำให้ราคาต้นทุนค่าไฟฟ้านี้ถูกกว่าโครงการที่ติดตั้งบนพื้น
การติดตั้งบนผิวน้ำในเขื่อน
จะไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
และการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น
นอกจากนี้บริเวณเขื่อนยังใกล้กลับระบบสายส่งไฟฟ้า
(ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับปั๊มในเขื่อน)
จึงทำให้ลดต้นทุนการต่อพลังงานไฟฟ้า
ที่ได้จากโครงการนี้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าทั่วไป
.
ด้านประสิทธิภาพนั้น Floating Solar
นี้มีประสิทธิภาพดีกว่า Solar ที่ติดตั้งกับพื้นดินทั่วไปเล็กน้อย
เนื่องจากการติดตั้งบนผิวน้ำ
จะทำให้แผง Solar มีการระบายความร้อนได้ดีกว่าปกติ