ต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่ใช่ต้นปาล์มจริงตามธรรมชาติ
แต่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์สุริยะ
ที่มีโครงสร้างที่ทำให้เหมือนกับต้นปาล์ม
โดยใบปาล์มที่ติดตั้งเซลล์สุริยะจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์
ลำต้นของปาล์มจะติดตั้งอุปกรณ์
ให้สามารถต่อเชื่อมและเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบดังนี้

.
1. อิสระอย่างสมบูรณ์จากแหล่งพลังงานอื่น ๆ
(Completely Independent)
โซล่าร์ปาล์มเป็นอิสระแบบ 100% จากแหล่งหพลังงานอื่น ๆ
ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานเดิมๆ อีกเลย
.
2. ที่นั่งพักผ่อน (Sitting Area)
ต้นปาล์มนี้มีร่มเงาอย่างเพียงพอ
และได้จัดเตรียมพื้นที่นั่งพักผ่อนไว้อย่างดี
ขณะท่านใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานของต้นปาล์มนี้
.
3. สถานีชาร์ทแบตเตอร์รี่ (Charging Station)
ต้นปาล์มได้ติดตั้งสถานนีชาร์ทแบตเตอรี่
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไว้หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้ใช้งาน
ซึ่งมีความเร็วในการชาร์ทมากกว่า 2 เท่า
ของการชาร์ทโดยทั่วไป
.
4. Wi-Fi Hotspot
ต้นปาล์มยังได้ติดตั้ง Wi-Fi hotspot ครอบคลุมรัศมี 100 เมตร
.
5. ระบบข้อมูลแบบจอสัมผัส
และปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน
(Touch Screen Information with Emergency Button)
มีการติดตั้งระบบจอสัมผัสไว้ที่ต้นปาล์มซึ่งมีข้อมูลต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวในนครดูไบ
ซึ่งเป็นข้อมูลแบบหลายภาษา
รวมถึงปุ่มกดกรณีฉุกเฉิน
และต้องการความช่วยเหลือร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
.
6. จอดิจิตอล (Digital Outdoor Screens)
มีการสร้างห้องที่ต้นปาล์มและติดตั้งจอแสดงผล
สำหรับรับข้อมูลจากรัฐบาล และการประชาสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ต่าง ๆ
.
7. ความคงทนถาวร (Durability)
ต้นปาล์มแต่ละต้นนี้ถูกออกแบบ
ให้สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร
และทนต่อความเสียหายจากสภาพอากาศภายนอกได้อย่างดี
.
โซล่าร์ปาล์มนี้ไม่ใช้เป็นเพียงแค่เป็นแนวคิด
แต่มันได้ถูกสร้างขึ้นจริงและได้ติดตั้ง
เพื่อใช้งานแล้วในนครดูไบ ถึงว่ามันจะมีเพียง 2-3 ต้นในปัจจุบันก็ตาม