จากรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คาดเดาได้ว่าระดับน้ำทะเลของเมืองนิวยอร์ก
จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นถึง 11-30 นิ้ว ในปี 2050

.
แต่ในปัจจุบันอาคารหลายแห่งในเมืองนิวยอร์ค
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
เนื่องจากนิวยอร์กมีประชากร
มากกว่า 8 ล้านคนและมีแนวโน้ม
ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เหล่าผู้ออกแบบอาคาร
หรือสถาปนิกต่างวิตกกังวล
ในขณะที่เหล่าสถาปนิกกำลังพยายามคิด
และออกแบบบ้านสำหรับประชากรเมืองนิวยอร์ค
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนก็กำลังกังวลเช่นกัน
ว่าสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่และที่พักอาศัยของพวกเขาด้วย
.
กลุ่ม DFA หรือกลุ่ม D Form A
คือกลุ่มสถาปนิกที่ออกแบบที่พักอาศัย
ซึ่งสามารถคงอยู่ได้แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีกรอบความคิดสำคัญคือการรับมือ
กับระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
และมีราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
ซึ่งหวังว่าที่พักอาศัยที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมานั้น
จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ
โดยโครงการแรกจะเริ่มต้นที่ท่าเรือแมนแฮตตัน40
ซึ่งจะทอดตัวยาวออกไป 250 เมตรเหนือแม่น้ำฮัดสัน
ซึ่งตอนนี้ท่าเรือกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อสร้างเป็นสนามฟุตบอลและที่จอดรถ
และแรงบันดาลในการออกแบบของกลุ่ม DFA
คือการออกแบบอาคารเพื่อการสันทนาการนั่นเอง