รัฐบาลได้สั่งการให้บริษัทซาอุดี อารามโค
ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย
ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน

.
จากข้อตกลงที่ได้มีการลดกำหนดการผลิตน้ำมัน
กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
และชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส
.
การลดกำลังการผลิตดังกล่าว
จะมีผลให้ซาอุดีอาระเบียลดกำลังการผลิตรวม 4.8 ล้านบาร์เรล/วัน
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และจะทำให้ซาอุดีอาระเบียผลิตน้ำมัน
ได้ที่ระดับ 7.492 ล้านบาร์เรล/วัน
.
ซึ่งน้อยกว่าข้อตกลงของกลุ่มโอเปกพลัส
ที่ซาอุดีอาระเบียมีกำหนดการผลิตน้ำมัน
อยู่ที่ระดับ 8.492 ล้านบาร์เรล/วัน
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน