จากความตั้งใจของ เอ็มแรป
ทั้งการร่วมมือกันภายในและภายนอกองค์กร
เกิดเป็น โครงการ “เก็บ เพื่อ กลาย”
(Circulife By M Wrap)
โดยผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้าโรงแรมทั่วประเทศ
กว่า 30 แห่ง ที่ให้ความสำคัญ
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากฟิล์มถนอมอาหาร
และสนับสนุนให้เกิดการรีไซเคิลที่ถูกต้อง

.
อาทิ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ,
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์,
โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ,
โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต,
โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ฯลฯ
.
สร้างความเข้าใจพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย
หากรู้จักใช้และร่วมมือกันจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์
.
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562
รายงานว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด 27.8 ล้านตัน ซึ่งมีขยะพลาสติก
ประมาณ 2 ล้านตันหรือ 7%
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
แม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มาก
แต่ขยะพลาสติกกลับกลายเป็นปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลำดับต้นๆ
นั่นเป็นเพราะว่าขยะพลาสติก 2 ล้านตันนั้น
ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพียง 5 แสนตัน
หรือ 25% ส่วนอีก 75% ถูกนำไปกำจัดแบบไม่ถูกวิธี
ทิ้งตามแม่น้ำลำคลองไหลลงสู่ทะเล
ส่งผลให้ที่ผ่านมาประเทศไทย
มีพลาสติกสะสมในท้องทะเลเป็นอันดับที่ 6 ของโลก