บริษัท GCL System Integration (GCLSI)
ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์
ในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้มาร่วมแบ่งปันความสำเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัย
โครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
GCLSI รับหน้าที่เป็นผู้จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประสิทธิภาพสูง 12MW ให้แก่โครงการ

.
บีซีพีจีได้เลือกใช้โมดูลโมโนคริสตัลไลน์
ประสิทธิภาพสูงรุ่น M672H
ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
ด้วยความเข้มรังสีและค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ
ทั้งยังผ่านการทดสอบการทำงาน
ในสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย
โดยสามารถต้านทานหมอกเกลือ
การกัดกร่อนของแอมโมเนีย
และทรายที่พัดมากระทบ
ซึ่งโมดูลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นนี้
จะทำให้ต้นทุนอุปกรณ์ประกอบระบบ (BOS) ลดลง
โมดูลของ GCLSI ถูกนำไปติดตั้งบนอาคาร
กว่า 150 หลังในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ปีละกว่า 18,300 MWh
และจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ปีละประมาณ 18,250 ตัน