ยุคเกษตรวิถีใหม่หรือเกษตรแม่นยำ Drone
อาจจะกลายมาเป็นของใช้จำเป็น
ของเกษตรกรถัดจากรถไถ รถพิกอัป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้ว
ขาด Drone ไม่ได้ Drone เพื่อเกษตรกรรม
ถูกจำกัดทั้งความสูงและน้ำหนักบรรทุก
รวมทั้งระยะเวลาการบิน
เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม

.
ขนาดที่นิยมใช้และราคาเพียงแสนต้นๆ
ก็คือขนาดบรรทุกน้ำ/น้ำยาได้ 10 ลิตร 4 ใบพัด
น้ำหนักขึ้นบิน 22 กิโลกรัม
ความกว้างของการละออง 6-8 เมตร
การขึ้นบินแต่ละครั้งได้พื้นที่ 5 ไร่
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
เฉลี่ยประสิทธิภาพการทำงาน 100-150 ไร่/วัน
การทำงานของ Drone สามารถพ่นปุ๋ย
พืชสารเคมีได้ทั่วถึงกว่าการใช้คน
และช่วยให้คนทำงานปลอดภัยจากสารพิษ
อีกทั้งมีประสิทธิภาพการทำงานสูง
กว่าการใช้คนทำงานกว่า 10 เท่าตัว
.
Drone เพื่อความมั่นคง เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ
ถ้ากล่าวถึงความมั่นคงแล้ว Drone คือยุทธภัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่ง
เกือบทุกประเทศจะมี Drone ประจำการในกองทัพ
ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูง
ทั้งด้านการสื่อสาร สอดแนม และทำลาย
.
สำหรับ Drone เพื่อการเกษตร ในอนาคต
ราคาจะต่ำลงและใช้ง่ายขึ้น
และกลายเป็นเสมือนรถจักรยานยนต์
ที่เกษตรกรใช้กันอย่างแพร่หลาย