ในอนาคต อาคารมีหน้าที่ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้อาศัย
อาคารอัจฉริยะจะมีความสามารถ
ในคำนวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างแม่นยำ

แม้แต่ในสภาพอากาศแปรปรวน
ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพลังงาน
และความสะดวกสบายของผู้พักอาศัย
ระบบทำความเย็นจะยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
ทั้งหมดนี้คือผลที่ได้รับจากการประมวลผล
ของเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ
บวกกับการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้พักอาศัย
เราจะสามารถนำพลังงานมาวางแผน กระจาย ใช้
และจัดเก็บตามความเหมาะสม
และเมื่ออาคารสามารถสร้างและบริหารพลังงานได้ด้วยตัวเอง
อาคารก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานในเมืองอัจฉริยะ

เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twins)
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารอาคาร
การออกแบบเสมือนจริงก่อนการก่อสร้าง
จะช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถเห็นภาพจำลองดิจิทัล
ของอาคารล่วงหน้าในทุกมิติ
ซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หรือแม้แต่ในช่วงของการบริหารอาคาร
อาคารจะสามารถให้ข้อมูลซึ่งจะถูกนำไปประมวลผล
คู่กับแบบจำลองดิจิทัลของอาคาร
เพื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริงล่วงหน้า
ทั้งหมดนี้จะทำให้การบริหารอาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน