เซมิคอนดักเตอร์
กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่แทบทุกที่
แอบซ่อนอยู่ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

.
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
(power semiconductor device/power device)
อันเป็นส่วนประกอบวงจรชนิดหนึ่ง
และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
อุปสงค์ของอุปกรณ์ประเภทนี้
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์
และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
.
คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำทั่วโลก

แต่เราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร
โดยที่ไม่ต้องสร้างความลำบากให้กับตัวเอง
หรือลดระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองลง?
‘อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์’
คือคำตอบของคำถามที่ดูแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และศักยภาพการทำงานของมัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
ยกตัวอย่าง
โรงไฟฟ้า มักตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่เมืองใหญ่
จึงทำให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันทั่วโลก
คือจะทำอย่างไรให้สามารถส่งพลังงาน
ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้
โดยที่ไม่สูญเสียพลังงานจำนวนหนึ่งไปในระหว่างทาง
เพราะยิ่งลดการสูญเสียพลังงานตรงนี้ได้มากเท่าไร
ก็หมายถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
และนั่นหมายความว่าผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อมก็น้อยลง
นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
.
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของโตชิบา
ยังถูกนำมาใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อช่วยให้สามารถผลิตพลังงานสะอาด
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทำหน้าที่แปลงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์
ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า
สำหรับใช้ในครัวเรือนหรือในโรงงาน
ที่อยู่ปลายทางของระบบ
และส่งพลังงานไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน
แตกต่างกันตามปริมาณแสงแดดในแต่ละวันเข้าสู่ระบบ
ซึ่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
จะเป็นตัวช่วยให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถส่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้
เข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด