ประเทศอินเดียมีการใช้รถไฟเป็นช่องทางหลักในการคมนาคม
มีโครงข่ายรถไฟขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ดังนั้น รัฐบาลจึงพัฒนาระบบรถไฟอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้เปิดตัวรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กรุงนิวเดลี
เป็นขบวนแรกของประเทศอินเดีย
โดยขบวนรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นรถไฟชนิดรถรางไฟฟ้า ความเร็ว 1,600 แรงม้า
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลผสมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งขบวนมี 6 ตู้ และในแต่ละตู้
จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาจำนวน 16 แผง
และแต่ละตู้จะมีการติดตั้งพัดลม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ รวมทั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
จึงทำให้รถไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขบวนนี้
มีพลังงานสำรองที่สามารถวิ่งได้
โดยการใช้การขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี
ได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
.
โดยรถไฟขบวนดังกล่าวจะให้บริการรับส่งผู้โดยสาร
เส้นทางระหว่างสถานีซารายโรฮิลลา ในกรุงนิวเดลี
ไปยังชุมทางคาร์ฮีฮาร์ซารู ในรัฐหรยาณา
ทางตอนเหนือของประเทศ