สตาร์บัคส์ ร้านกาแฟชื่อดังที่มีจำหน่ายทั่วโลก
ประกาศว่าจะยุติการใช้หลอดพลาสติก
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในร้านทั่วโลก
ภายในปี 2563 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะพลาสติก

.
ปัจจุบันสตาร์บัคส์ มีสาขามากกว่า 28,000 ร้านทั่วโลก
การประกาศยกเลิกการใช้หลอดแบบครั้งเดียว
ทิ้งของสตาร์บัคส์น่าจะช่วยลดปริมาณ
การใช้หลอดพลาสติกแบบครั้งเดียว
ทิ้งลงถึงราว 1,000 ล้านหลอดต่อปี
.
สตาร์บัคส์เผยว่าจะมีการนำฝาพลาสติกครอบแก้ว
ที่ออกแบบมาให้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลอด
หรือใช้กับหลอดดูดน้ำที่ไม่ใช่พลาสติกมาใช้แทน
อย่างไรก็ดีลูกค้าบางคนก็ยังคงไม่เห็นด้วย
กับการที่สตาร์บัคส์ยังจะใช้ฝาครอบแก้วพลาสติกต่อไป
.
คำประกาศของสตาร์บัคส์
ที่จะยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
เพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง อาทิ กองทุนสัตว์ป่าโลก
และแทรชฟรีซี ซึ่งเป็นองค์กรสิ่งแวดล้อม
ที่ทำงานเพื่อปกป้องท้องทะเล