สหประชาชาติระบุว่า ภายในปี 2025
จะมีคนราว 2 พันล้านคน
ที่ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
หลายประเทศกำลังตัดสินใจว่า
จะจัดหาน้ำให้พลเมืองของตัวเองอย่างไร
นี่คือทางออกที่เป็นไปได้ 5 แนวทาง

.
พื้นที่ 2 ใน 3 ของโลก ถูกปกคลุมด้วยน้ำ
แล้วทำไมปัจจุบันจึงมีคนกว่า 1 พันล้านคนขาดแคลนน้ำสะอาด
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า น้ำจืดมีอยู่ราว 3 % ของน้ำในโลก
และในจำนวนนั้น ราว 90% ถูกใช้ทำการเกษตร
ที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมและเป็นน้ำดื่ม
.
องค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water)
ระบุว่า ภายในปี 2025 ผู้คนกว่า 2 พันล้านคน
อาจเผชิญการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง
นี่คือหนทางบางอย่าง ในการรับมือกับการขาดแคลนน้ำ
.
🚩1. คิดเรื่องการเกษตรใหม่
ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยลง
และลดการทำฟาร์มปศุสัตว์ลง
หาวิธีที่จะใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเช่น การใช้ระบบน้ำหยด
.
🚩2. อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลแห่งใหม่
มีน้ำบาดาลจำนวนมหาศาล การบริหารจัดการที่ดี
จะช่วยให้ไม่มีการใช้น้ำบาดาลมากเกินไปจนหมด
.
🚩3.การรีไซเคิลน้ำ
น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด อาจถูกใช้เพื่อทำการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้งยังช่วยปกป้องระบบน้ำจืดตามธรรมชาติได้ด้วย
.
🚩4.การแยกเกลือออกจากน้ำ
การแยกเกลือและแร่ธาตุออกจากน้ำทะเล
ต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่วิธีนี้กำลังได้รับความนิยมและมีการลงทุนมากขึ้น
.
🚩5. ทำในส่วนที่เราทำได้
และ แน่นอน เราทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์น้ำได้
ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารการใช้น้ำให้ดีขึ้น