ในยุคปัจจุบันอาคารเขียว
หรือ Green Building
เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมรักษ์โลก
ที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งในเรื่องการใช้พลังงาน น้ำ ที่ดิน
วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ยังรวมถึงการลดของเสียและมลภาวะต่างๆ
ที่เกิดจากอาคารเพื่อคำนึงถึงสังคม
หรือสุขภาพและความสุขสบายของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

.
มาตรฐานสากลในการประเมิน Green Building
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หรือมาตรฐานอาคาร
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาหลักๆ
โดยจะเน้นในเรื่องของทำเล ที่ตั้งอาคาร
การประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ
ระบบระบายอากาศ และการเติมอากาศบริสุทธิ์
รวมไปถึงการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุ
ที่ไม่มีสารระเหยที่เป็นพิษตกค้าง

โครงการสินธร วิลเลจ ได้รับการพัฒนา
ภายใต้แนวคิด Green Building
เป็นโครงการที่พักอาศัยโครงการแรกในประเทศไทย
ที่ทุกอาคารในโครงการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานอาคาร LEED ทั้งหมด
ซึ่งโครงสร้างการออกแบบอาคาร
ตั้งแต่การออกแบบอาคารและวัสดุ
ที่ใช้จะเน้นอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือใช้อาคาร
มีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี