ในเขตภาคเหนือจังหวัดลำปางและน่าน
“ชาวบ้านได้นำไผ่ไปทำประโยชน์หลายอย่าง
แต่ปัญหาคือ ข้อไผ่ ซึ่งเป็นส่วน
ที่ไม่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้ต้องเผาทิ้ง
หากเผามาก ๆ ก็สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ทางศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำการทดลองทดสอบจนได้ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR
เป็นถ่านเชื้อเพลิงคุณภาพสูง
ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีคุณสมบัติที่เผาไหม้ได้นานกว่า 2 ชั่วโมง
ให้ความร้อนสม่ำเสมอด้วย ปลอดควันและมีเถ้าน้อย
”จากคุณสมบัติดังกล่าว ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR
จึงเหมาะสำหรับการประกอบอาหารในครัวเรือน
ร้านอาหาร ภัตราการ โรงแรม
และการเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนทั่วไป

นอกจากนั้น เพื่อต่อยอดถ่านอัดแท่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรอย่างยั่งยืน
ได้มีการนำถ่านไปแปรรูปเป็นผงบ้าง
เป็นแท่งในขนาดพอเหมาะบ้าง
แล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
ให้เป็นของที่ระลึกหรือของฝากได้
และสามารถดูดซับกลิ่นได้ดี
การต่อยอดเช่นนี้นอกจากสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ข้อไผ่แล้วยังเป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนอีกด้วย