อังกฤษออกมาตรการเพื่อลดมลภาวะในมหาสมุทร
จากปัญหาขยะจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง
(Single – Use Plastic)

โดยจะยกเลิกการจัดจำหน่ายและเลิกใช้หลอดพลาสติก
ก้านสำลีพลาสติก จากมาตรการดังกล่าว
จะทำให้ตั้งแต่เมษายน ปีหน้า
อังกฤษจะยกเลิกจัดจำหน่ายหลอดพลาสติก
ในซูปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าทั่วไป
แต่จะยังคงอนุญาตให้วางจำหน่ายได้ในร้านขายยา
เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วย
ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น
.
นอกจากนี้ในร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์
จะไม่มีการแจกหลอดพลาสติกทุกกรณี
รวมถึงจะไม่มีให้หยิบเองด้วย แต่จะมีเตรียมไว้ให้
เฉพาะกรณีลูกค้าร้องขอและมีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น
โดยรัฐบาลอังกฤษ เชื่อว่ามาตรการคุมเข้มนี้
จะช่วยลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติก
ได้ปีละ 4.7 พันล้านหลอด ให้เหลือใช้แค่เพียง 44 ล้านหลอด
หรือลดลงเหลือเพียง 1%