หมวดหมู่: พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มาตราการคุ้มเข้ม การใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งของอังกฤษ

อังกฤษออกมาตรการเพื่อลดมลภาวะในมหาสมุทรจากปัญหาขยะจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง(Single – Use Plastic)...

อ่านเพิ่มเติม

LAMBOOCHAR ถ่านอัดแท่ง ที่ผลิตจาก ” ต้นไผ่ “เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในเขตภาคเหนือจังหวัดลำปางและน่าน“ชาวบ้านได้นำไผ่ไปทำประโยชน์หลายอย่างแต่ปัญหาคือ ข้อไผ่...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด