หมวดหมู่: พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมืองปลอดฝุ่น อากาศสะอาด ด้วย ‘ฟ้าใส’ ตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ปลอดฝุ่น PM 2.5

“ฟ้าใส” ตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมืองที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000...

อ่านเพิ่มเติม

‘ หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต’ เสริมรากแก้ว ผู้พิการบนใบหน้า

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อาทิ ปากแหว่งเพดานโหว่พบในเด็กแรกเกิดสัดส่วน 1...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด